Demens – sjukdom där vården lämnar mycket i övrigt att önska

14 OKT 2010
Skrivet av :
Arne Pettersson och Carina Lindgren berättade om Demens. Här syns de tillsammans med Gottner Eriksson, ordförande i PRO Älvsbyn.

Jär dö tjorva..?
Eller:
Ha dö vorte åderförkalke..?
Förr fick personer som drabbats av glömska ofta dessa frågor.
I dag vet läkarvetenskapen bättre och nu är det medicinska samlingbegreppet Demens.
Men fortfarande är det en sjukdom som i många fall bemöts med tveksamheter.

Intresset var stort och över 50 medlemmar fyllde föreningslokalen.

På onsdagen berättade Carina Lindegren och Arne Petterson från Demensföreningen i Piteå om hur det är att leva med dementa personer och vad som kan göras för att bromsa sjukdomensutvecklingen.
– Demenssjukdomar ökar och går allt längre ner i åldrarna. I Piteå har vi personer födda på 1950-talet på våra demensboenden.
Det skulle inte behöva vara så enligt Carina Lindgren.
– Om bromsmediciner sätts in i tid så kan sjukdomsutvecklingen hindras i många år. Men då måste behandlingen påbörjas genast. Tyvärr så är kunskaperna om Demens bristfälliga bland de flesta allmänläkarna på vårdcentralerna. Diagnosen ”Du har eventuellt begynnande demens” är inte acceptabel, menar hon och berättar att demens är en lömsk sjukdom som smyger sig fram under lång tid innan symptomen börjar märkas.
– Ofta startar demens 20 år innan den märks.

Anita Karlsson, sekreterare i PRO Älvsbyn, servar medlemmarna.

Tidigare existerade inte begrepp som Demens och Alzhemier. Då var drabbade personer bara betraktade som ”tjorva” eller åderförkalkade.
– Det gör att vi vet lite om hur arvsanlag spelar in. Men numera forskas det väldigt mycket kring sjukdomen.
Hur märker man då att en person blivit dement?
– Att glömma är naturligt. Det gör vi alla. Men när du står med nyckeln i handen framför dörren och inte vet vad du ska använda den till, då är det ett tecken på demens.

Kaffet smakade gott liksom smörgåsen…

Arne Pettersson, Öjebyn och älvsbybo fram till1950-talet, berättade om sin fru Edla.
– Hon hade alltid skött våra räkenskaper. Men en dag såg jag att hon gjorde fel och frågade: ”Du Edla, skriver du rätt nu?”
– Det visade sig att hon blandat ihop summan med postgironumret.
Pettersson förklarade också hur det är att leva med en demens-sjuk.
– För anhöriga kan det bli jobbigt. Hur mycket bestämmande ska man ta ifrån den drabbade? Det blir en balansgång mellan att hjälpa och inte kränka den sjukas integritet.

PRO i Älvsbyn har 519 medlemmar…

Demensföreningen i Piteå vill gärna starta ett samarbete med Älvsbyn.
– Vi kan bistå med kunskap, råd, stöd, erfarenhet och hjälp till anhöriga. Alla individer är unika liksom varje situation. Då är det viktigt att ha någon att fråga. Det är därför vi finns till, säger Carina Lindegren som märkt ett stort behov av just detta.
Den som vill ha mer information kan surfa in på: www.demensforbundet.se

Det bjöds även på musik framförd av Ulf Edin och Sixten Nilsson.

TEXT: TONY BERGLUND  FOTO: STERLING NILSSON

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.