418 vill ej jobba i utlandet. Sägs upp

14 OKT 2010
Skrivet av :

Nu är besluten klara när det gäller hur många som sägs upp av dem som svarat nej eller låtit bli att svara angående internationell arbetsskyldighet. De som svarat nej var avsevärt färre än vad Försvarsmakten befarat.

Förbanden sammanställde under september listor på dem som svarat nej eller inte svarat och nu har personalförsörjningsnämnden tillsammans med facken gått igenom listorna.
– Totalt 418 personer kommer nu att sägas upp på grund av arbetsbrist, säger personaldirektör Per-Olof Stålesjö. Av dem är 115 yrkesofficerare och 303 civilanställda. De som svarat nej och som förbanden inte kan ersätta omedelbart placeras i en övergångsorganisation med inriktningen att sägas upp så snart ersättare är på plats. Den gruppen består av 68 personer. Slutligen har vi fullmaktsofficerarna som inte kan sägas upp, men som också placeras i övergångsorganisationen tills vidare. De är 178 stycken.

Cirka 230 personer som är i rätt åldersspann har kryssat för rutan att de är intresserade av att söka pensionsersättning för att gå i förtida pension. Dessutom räknar personalstaben med att ett antal nu passar på att byta jobb i och med att de kan nyttja trygghetsavtalet.

Facken oeniga
Enligt Per-Olof Stålesjö har fackorganisationerna förklarat oenighet kring uppsägningarna på grund av arbetsbrist. Facken anser att det finns befattningar inom Försvarsmakten som inte bör omfattas av den internationella arbetsskyldigheten.
De fyra centrala arbetstagarorganisationerna har dock varit med vid de beredningsmöten där beslutsunderlaget till personaldirektören utarbetats; vilka som ska sägas upp och vilka som kommer att placeras i övergångsorganisationen.
Arbetet med att se över bland annat utlandsavtalet fortsätter, tillsammans med de fackliga organisationerna. Tills man är överens gäller det utlandsavtal som finns i dag.
Det är inga speciella yrkeskategorier som har stuckit ut när det gäller att säga nej till internationell arbetsskyldighet. Visserligen har piloterna dragit ut på processen, men det var trots allt bara en handfull som tackade nej.

För de som svarat nej och nu blir varslade om uppsägning finns ett halmstrå kvar. Det går att ångra sig ända fram tills det man ska skriva på uppsägningsbeslutet.

Saknade adresser till reservofficerare
När det gäller reservofficerarna väntar Försvarsmakten dock med besluten, eftersom en ganska stor andel inte har svarat. Det visade sig att alla reservofficerare inte fanns med i Prio och man har därför haft problem att få fram adresserna till dessa.
– Ungefär 450 stycken var inte inlagda i Prio, utan fanns i pärmar ute på förbanden, många av dessa härrör sig från förband som avvecklats, säger Per-Olof Stålesjö. De reservofficerare som svarat nej sägs upp, men de som inte svarat får vi vänta med tills vi är säkra på att vi fått tag i alla.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.