Svininfluensan minskade spridningen av klamydia

13 SEP 2010
Skrivet av :
Bilderna i detta inlägg är tagna under en krogshow på Pite Havsbad.

Antalet rapporterade fall av klamydia har drastiskt minskat i Norrbotten. Nedgången började i oktober 2009 och förvånade till en början smittskyddsläkarna.
Men nu är orsaken klarlagd.
”Det är uppenbart att minskningen av socialt umgänge sammanfaller med den tid då influensa A(H1N1)v grasserade i Norrbotten. Något oväntat kan den pandemiska influensan förra hösten sålunda ha bidragit till att minska spridningen av klamydia i länet”, konstaterar smittskyddsenheten i senaste numret av informationsbladet ”Smittsamt”.

Som mått på socialt umgänge, ”uteliv”, bland personer i sexuellt aktiv ålder mättes antalet besökare vid Luleås största nattklubb för personer i åldern 18-25. Resultaten visade att under hösten 2009 minskade nattklubbsbesöken med 15 procent jämfört med samma period året innan.
Studien som presenteras i ”Smittsamt” visar på ett tydligt samband mellan när den pandemiska influensan grasserade som mest och nedgången av antalet nattklubbsbesökare samt tidpunkten för när klamydian minskade i länet.

Under våren 2010 steg besöken på nattklubben på nytt. Därför befarar smittskyddsläkarna en långsam ökning av antalet klamydiafall innan årets slut eftersom antalet sexpartners bland dem som smittats av klamydia inte tycks minska.
För texterna i informationsbladet ”Smittsamt” svarar Anders Österlund, Smittskyddsläkare, Anders Nystedt
Bitr smittskyddsläkare, Ann-Louise Svedberg, Smittskyddssköterska, och Ann-Marie Cylvén, Smittskyddssköterska.
FOTO: TONY BERGLUND

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.