Minnesstenen på grustäkten berättar en historia

28 SEP 2010
Skrivet av :

Mitt i grustäkten, på en liten kulle, står en sten.
Den kan ses av alla förbipassserande på den nya vägsträckningen förbi Sikfors.
Många har säkert undrat vad som står på den.
Men få har tagit sig tid att stanna och vandra fram till stenen för att själva läsa inskriptionerna.
Vi kan nu visa den.
Så här står det på stenen: “På denna plats bedrevs under tiden 1954 till 2002 täktverksamhet. Täkten öppnades av Ernst Öhgren och avslutades av Grus och Makadam Indsutrisådd AB”.
Därmed har berättelsen om en halvsekel-lång liten industriepok bevarats för kommande generationer även när naturen och växtligheten läkt de sår som verksamheten åsamkade i terrängen.
TEXT OCH FOTO: TONY BERGLUND

Om Skribenten
Frida är en inspirerad tvåbarnsförälder som kan liknas vid en schweisisk armékniv; multifunktionell till max. Förutom idéer producerar hon annonser och artiklar. Brinner för (och med) byaanda och drömmer om världsfred.