Från skolmat till universum i politisk debatt på Folkhögskolan

14 SEP 2010
Skrivet av :
Stig Strömbergsson var bestämd och duktig debattledare.

Allt från universum till skolmat diskuterades med en präst som debattledare.
Den tvärpolitiska utfrågningen i kapellet på Älvsby Folkhögskola hade spännvidd.
Dessutom kunde åhörarna sms:a frågor till närvarande politiker.

Kapellet var välfyllt med åhörare…

Debatten innehöll en del nya grepp och leddes med fast hand av skolprästen och läraren Stig Strömbergsson som till sin hjälp hade lärarkollegan Vivi-Ann Larsson som höll koll på inkommande frågor och tidur.

…som kunde sms:a in frågor till Vivi-Ann Larsson som också såg till att politikerna höll sig inom tidsramarna.

Första frågan var vad partierna vill på riksplanet. Men den kan vi lämna därhän. Även om miljöpartisten Magnus Alm hade ett tänkvärt filosofiskt resonemang om att universum till största delen består av mörker och tomrum men att det finns en känd planet med liv som är mycket känslig och värd att rädda.
Det intressanta var förstås vad partierna vill göra i Älvsbyn.
Utöver Alm så medverkade Viking Johansson, Norrbottens sjukvårdsparti, Matilda Wiklind, Centern, Karin Markström, Kristdemokraterna, Tommy Lindgren och Helena Öhlund, Socialdemokraterna, Lars-Ingvar Wendt, Folkpartiet, samt Harry Nyström och Elin Morén, Vänsterpartiet.
För att få någon slags rättvisa även i detta inlägg så presenterar vi politikernas svar utifrån den ordning de satt i salen från vänster till höger (något som lottats) sett från publiken.
Många av frågorna kom att handla om ungdomsjobb, vård, miljö, integration, homoäktenskap och nya lagen för övervakning av datatrafik.

NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI

Viking Johansson, Norrbottens sjukvårdsparti.

– Vi är ett ovanligt parti för vanliga människor. Ovanliga på så sätt att vi inte tillhör något block. Personligen brinner jag för handikappfrågor men vill också att politikerna i Älvsbyn ska lära sig samarbeta för att skapa jobb och en bra omsorg.
– Eftersom jag arbetat med särskoleelever brinner jag också för att funktionshindrade ska få en meningsfull sysselsättning och praktikplatser. Jag tycker även att skattepengarna ska användas på ett effektivt sätt. Inte som i landstinget till att bygga en ny farstu för flera miljoner i landstingshuset. I kommunen har vi en skaplig äldreomsorg men inte jättebra. Vi behöver fler händer i vården.

CENTERPARTIET

Matilda Wiklund, Centerpartiet.

– Jag vill skapa ett samhälle där varje enskild individ får mer att bestämma över själv. Större valfrihet i sin vardag. Enligt oss är alla lika mycket värda men med olika behov och önskemål. Därför vill vi införa lagen om valfrihet, LOV, i Älvsbyn. Då skulle vi få små företag som kan erbjuda vård och omsorg. Inte för att dagens äldreomsorg är dålig men det skulle ge den som vill ett alternativ till den kommunalt styrda verksamheten.
– Vi i Centern vill också att man ska kunna bo var som helst i kommunen, med en levande landsbygd och bevarade byaskolor med mindre klasser och enheter. Att uppmuntra ungdomar och personer med goda idéer som på sikt ger företag och skapar jobb är en annan viktig sak. Jag tror att vi kan utveckla de gröna näringarna. Men då behöver vi stötta jord- och skogsbruket genom att handla lokalt riva upp de stora gemensamma upphandlingarna med övriga kommuner. Älvsbyn behöver riktiga jobb inte åtgärder och vi ser gärna en förändring av LAS.
– Apropå den personliga integriteten och datalagen så anser jag att lagen behöver ses över. Den personliga integriteten är viktig.
– Invandrarna ska vi välkomna och räcka ut en hand till. Utan dem hade inte jag stått här. Vi har lika mycket att lära av dem som kommer hit som de av oss.

MILJÖPARTIET

Magnus Alm. Miljöpartiet.

– Precis som övriga svenskar så behöver älvsbyborna bättre mat. Det får vi genom att handla lokalt. Då skapas också fler jobb i jordbrukssektorn som är underskattad. Vi vill också satsa på järnvägen och anser att kulturen är viktig. Därför vill vi återinföra kommunala musikskolan. Kultur gör att människor mår bra. Det bästa på sikt är om alla är friska. Stress och dålig mat leder bara till att vi kommer att få vårda varandra i framtiden.
– När det gäller jobben så anser vi att det råder ett systemfel. Många i yrkeslivet far illa samtidigt som många går arbetslösa. Det kan vi lösa genom att sätta fler i arbete, inte minst inom vården. Vi vill använda pengarna till riktiga jobb och bättre villkor i vården. Vi vill också uppmuntra fortbildning av de som varit yrkesverksamma en tid och är utbildningsmotiverade. Det skulle öppna upp arbetsmarknaden för ungdomar som tvärt om är skoltrötta.
– Efter attentatet i USA den 11 september 2001 fick vi anti-terrorist-lagar. Helt plötsligt skulle alla övervakas. Men de flesta är inte terrorister. Jag är mot övervakningen som används på ett fult sätt där uppgifter om människornas vanor bland annat säljs till företag. Jag vill införa ett absolut stopp för övervakning av personer som inte är brottsmisstänkta.
– När det gäller invandring så behöver Norrbotten fler människor. Då spelar det ingen roll hur de ser ut eller om de har svart eller blont hår. Alla är välkomna.

KRISTDEMOKRATERNA

Karin Markström, Kristdemokraterna.

– Vi vill skapa ett mänskligare samhälle och ett mänskligare klimat på alla områden; vård, skola och omsorg.
– I vårt parti tar vi också bestämt avstånd från all främlingsfientlighet. Vi har alla samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.
– För oss är familjen är den viktigaste valfrågan. Vi vill att föräldrarna själva ska få bestämma över sin tid, exempelvis vill vi se ett vårdnadsbidrag så att en av föräldrarna ska kunna vara hemma mer med barnen.
– Fler jobb behövs liksom en inflyttning av yngre människor.
– Personligen anser jag också att den personliga integriteten är viktigare än allmän övervakning.

SOCIALDEMOKRATERNA

Tommy Lindgren, Socialdemokraterna.

Tommy Lindgren:
– Vi tar ansvar för politiken och formar den utifrån ekonomiska förutsättningar. Till skillnad från allianspartierna så vill vi behålla den kommunala kärnverksamheten. Inte privatisera den. Det ska vara bra att bo i Älvsbyn oavsett ålder och därför vill vi satsa på trygga boenden för äldre. Vi vill också satsa på en uppfräschning av badhuset för året-runt-bruk och göra Älvsbyn ännu attraktivare.
– På jobbsidan vill vi att arbetslösa ska kunna få ta del av åtgärdspaket omedelbart. Inte som i dag vänta i tre månader. Vi ser också ljust på framtiden med bygget av en ny godsterminal och hoppas på gruvbrytning i Laver. Vuxenutbildningen och att stötta den lokala handeln är också viktigt.
– Invandrarna behöver vi i Älvsbyn. Jag har svårt att tro någon frivilligt flyttar från värmen till ett vinterkallt Älvsbyn. Vi hälsar alla välkomna.

Helena Öhlund, Socialdemokraterna.

Helena Öhlund:
– När det gäller omsorgen kommer vi inte att tumma på kvalitet och säkerhet. Vi tänker fortsätta att utveckla verksamheten. Detta har vi gjort trots tuffa sparkrav på totalt tio miljoner kronor. Vi har också skapat ett bra rehabcentra på Källbacken.
– Datalagen är en integrationsfråga. Vi ska inte syssla med övervakning.

FOLKPARTIET

Lars-Ingvar Wendt, Folkpartiet.

– Vi vill införa en parboendegranti för äldre. Bara för att en av makarna blir sjuk ska de inte behövs skiljas boendemässigt på ålderns höst.
– Jag håller också med Harry Nyman att varje avdelning inom omsorgen borde ge plats för en lärling. Vi vill också återskapa kommunala musikskolan, som intresserade 225-250 ungdomar. Den vill vi ha tillbaka. Vårt parti tycker att fler människor ska få vara med och påverka samhället. Inte bara en liten elit. Därför vill vi även förändra den politiska organisationen.
– I övrigt är vår allmänna ståndpunkt och ambition att öka människornas valfrihet.
– Vi tänker stödja ungdomar och utveckla uppmuntra olika fritidsintressen.
– När det gäller invandrarna så har de varit med och byggt vår välfärd. Titta på alla finländare som kom hit när industrin behövde folk. Vi vill också starta ett boende för ensamkommande flyktingbarn i Vidsel, Fridhem. Det skulle ge mellan sex och åtta arbetstillfällen i byn.
– Övervakning av medborgare ska vi vara restriktiva med. Det räcker gott med gammal hederlig militär signalspaning.

VÄNSTERPARTIET

Harry Nyström, Vänsterpartiet.

Harry Nyström:
– Vänsterpartiet vill bygga världens bästa välfärd. För Älvsbyns del innebär det bland annat en ombyggnad av Nyberga.
– En annan idé vi har är att tillhandahålla små industrilokaler för de som vill starta småföretag. Det har vi gjort en gång tidigare med lyckat resultat.
– Varje avdelning inom omsorgen borde också ge plats åt en lärling. Då får vi in yngre på arbetsmarknaden samtidigt som den ordinarie personalen får lite avlastning.

Elin Morén, ombudsman Ung Vänster:

Elin Morén, Ung Vänster.

– Vi vill satsa på ungdomsjobb. Fast arbete är en rättighet. Alla vill inte starta eget. De långa köerna i vården kan man minska genom att helt enkelt anställa fler läkare och sköterskor. Vi vill lägga pengarna på rätt saker som fler bostäder. I dag saknar 200 000 ungdomar i Sverige egen bostad.
– Vi vill också öppna upp för fler asylsökande. Den som inte fått något besked efter 18 månader ska automatiskt beviljas asyl. Ett problem för invandrare är att de jobbdiskrimineras. Det vill vi ha bort.
– Ipredlagen bör rivas upp.

I frågan om homoäktenskap ska tillåtas delade alla partier i stort sett åsikt även om Kristdemokraterna tycker att det ska ligga utanför kyrkan. Något som miljöpartisten Magnus Alm ansåg man bör respektera eftersom svenska kyrkan i dag inte lyder under staten.
I en liten gallupundersökning som gjordes på Folkhögskolan innan debatten svarade 31 av 47 svarande att de tänker rösta. Elva svarade nej medan fem var osäkra.
Tio av dessa 47 kunde också tänka sig ett politiskt engagemang i framtiden. Något 27 definitivt inte hade något intresse av. Tio visste inte.
Ett av de partier som ställer upp i valet till kommunfullmäktige, Piratpartiet, saknade representanter under debatten.
TEXT OCH FOTO: TONY BERGLUND

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.