Färre arbetslösa i Älvsbyn

13 SEP 2010
Skrivet av :

220 personer i Älvsbyn var öppet arbetslösa den 31 augusti. Av dem var 55 ungodmar i åldern 18-24 år.
Totalt sett innebär detta att arbetslösheten minskat med 46 personer jämfört med motsvarande datum förra året.
Arbetslösheten i Älvsbyn är nu nere på 4,4 procent.
352 personer i kommunen har sysselsättning i form av olika stödåtgärder men söker mer varaktiga arbeten.
Detta visar statistik från arbetsförmedlingen.

Antalet lediga jobb som anmäldes till länets arbetsförmedlingar under augusti ökade och fler personer fick arbete. Fortfarande är många utan arbete, 12 860 personer är antingen arbetslösa eller deltar i olika program med aktivitetsstöd, vilket är 8,1 procent av befolkningen mellan 16 och 64 år och är därmed på samma nivå som för ett år sedan.

– Fler jobb har anmälts till arbetsförmedlingarna i länet och fler arbetslösa än förra året har fått arbete, säger Göran Nilsson, marknadschef för Arbetsförmedlingen i norra Norrland. Nystartsjobben har ökat med ungefär 50 procent och uppgick vid månadsskiftet till drygt 1 670. Ungdomar och utrikesfödda har fått arbete i större utsträckning, även de som stått relativt långt från arbetsmarknaden. Vi har dessutom avsevärt färre nyinskrivna arbetssökande och långtidsarbetslösa.

Under årets första åtta månader har närmare 1 700 fler nya jobb anmälts tilllänets arbetsförmedlingar jämfört med samma tid i fjol. Samtidigt ligger varsel om uppsägning på en betydligt lägre nivå. Förra året hade 1 830 personer varslats om uppsägning under tiden januari — augusti mot årets 790 personer.

I Norrbotten påbörjade 1 960 personer någon form av arbete under augusti månad, 260 fler än i augusti 2009. Tillfälliga heltidsanställningar ökade medan deltidsarbeten och timanställningar minskade.

Fler män än kvinnor i länet var inskrivna som arbetslösa eller som programdeltagare, i augusti 6 700 män och 6 200 kvinnor. Antalet har sedan augusti 2009 stigit för kvinnor och minskat för män, eftersom den förstärkta utvecklingen inom industrin och bygg- och anläggningsverksamheten främst gynnat männen. Antalet kvinnor ökade med knappt 300 personer medan männen minskade med drygt 300.

– Vi har fortfarande många arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd, lika många som för ett år sedan, påpekar Göran Nilsson. Vi har dock en lägre öppen arbetslöshet än vid samma tid förra året i 13 av länets 14 kommuner, endast Jokkmokk ligger marginellt högre. Variationerna i länet är dock mycket stora. Arbetslösheten bland ungdomar har minskat med 280 personer, men vi har 400 fler i olika program med aktivitetsstöd. I Tornedalskommunerna och i Kalix är varje fjärde ung människa antingen arbetslös eller deltar i något av våra program.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.