Vidsel har en av landets bästa högstadieskolor

09 AUG 2010
Skrivet av :

Lärare och elever i Vidsel kan sträcka på sig. Enligt Skolverket tillhör högstadiet i byn en av landets bästa.

Varje år sammanställer Skolverket statistik över Sveriges högstadieskolor. I den kan man utläsa hur många procent av avgångseleverna som fick behörighet till gymnasiet, hur högt skolans genomsnittliga meritvärde (snittbetyg bland eleverna) är och det så kallade Salsavärdet.
Salsavärdet bygger på faktorer som skolverket tar fram och visar vad de olika skolorna bör ha för genomsnittligt meritvärde.
– Föräldrars utbildning, andelen flickor och andelen elever med utländsk bakgrund är exempel på faktorer som vi väger in, säger Christina Sandström, enhetschef på Skolverket, till tidningen Expressen.
Skolan i Vidsel överträffar med råge Skolverktes förväntningar med hela 43,9 poäng. Vidselskolan placerar sig därför på tio-i-topp-listan över de skolor i Sverige som lyckats bäst utifrån de egna förutsättningarna.
Alla avgångselever från Vidselskolan lyckades förra året få gymnasiebehörighet. Det genomsnittliga meritvärdet hamnade på 236 poäng (max är 320).
På Älvåkraskolan nådde 89 procent av avgångseleverna gymnasiebehörighet. Det genomsnittliga meritvärdet hamnade på 197 poäng. Det var 18 poäng sämre än vad Skolverket förväntade sig (salsavädet).
Bästa meritpoängen i landet fick Enskilda gymnasiet i Stockholm, 297,1 poäng. Högsta salsavärdet nådde Svenska Interkulturella skolan i huvudstaden.
TEXT: TONY BERGLUND

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.