Sämsta lingonåret på länge

20 AUG 2010
Skrivet av :

Hyfsat bra med blåbär men sämre med lingon.
Det visar den inventering som Sverige lantbruksuniversitet, SLU, gjort.

En lång vinter samt kylig vår och försommar fördröjde blåbärsblomningen. Detta verkar dock inte ha påverkat mängden bär. Årets SLU-prognos pekar på fler blåbär än normalt i södra Sverige – särskilt i Götaland. Norrland ser däremot ut att gå mot en sommar med helt normal tillgång på bär vilket motsvarar mellan 11 och 12 bär per kvadratmeter i genomsnitt på skogsmark med blåbärsris.

I stort sett verkar också blommorna klarat sig ifrån försommarens nattfroster, som var ovanligt lindriga i år i söder, medan vissa områden i norr verkar ha drabbats hårdare. Tillgången på blåbär i Norrland kan därför vara ojämn.

– Med mer tillgänglig information kan vi konstatera att prognosen verkar stämma rätt bra. Den får dock skruvas ner till något under normal mängd i både Norrland och Svealand. I Götaland är tillgången på blåbär mycket god, helt i linje med prognosen, säger Göran Kempe, SLU i Umeå.

Enligt Ola Langvall, Asa försökspark, (bilden) har dock tillgången i år lokalt varierat mer än normalt:

– Förmodligen beror det på att det har varit mer lokalt betingade väderförhållanden som har styrt vad som hände med blommor och kart, tidigare i sommar, säger han och fortsätter:

– Lokalt förekommande frostnätter har rapporterats i Norrland, vilket kan ha tagit död på blommorna. Blåbärskarten har också lidit av torkan, som har varit särskilt allvarlig utmed hela Svealands- och Norrlandskusten och i vissa avsnitt även en bra bit inåt landet. Torkan gjorde att en del kart torkade bort, men framför allt att bären inte svällde till normal storlek och det blir därmed jobbigare att få ihop samma mängd bär som vid mer normala förhållanden.

Om blåbärsskörden varit hyfsad så ser det sämre ut med tillgången på lingon i de norländska skogarna.

Götaland tycks få bästa tillgången på lingon denna sommar. Även Svealand får ett gott lingonår medan Norrland för andra året i rad spås en dålig skörd. Det visar årets prognos från SLU över tillgången på lingon i landet.

– Lingonen börjar nu mogna så smått i de södra landsdelarna, säger Ola Langvall, Asa försökspark , som ansvarar för bärobservationerna vid SLU:s (Sveriges lantbruksuniversitets) skogliga försöksparker. Men än är det inte riktigt dags att ge sig ut och plocka skogens röda guld.

Göran Kempe, SLU Umeå, som bearbetat och sammanställt de data från Riksskogstaxeringens landsomfattande provyteinventering som ligger till grund för skattningen av bärtillgång kommenterar:

– Årets lingonprognos för Norrland pekar på en relativt svag tillgång, faktiskt den sämsta sedan de här inventeringarna började år 2003.
– Som vanligt finns det dock lokala variationer, och i delar av Norrland kommer det troligen att finnas hyggligt med bär även ett år som detta.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.