Oro över att nattåg försvinner

18 AUG 2010
Skrivet av :
Landshövding Per-Ola Eriksson är kritisk till Rikstrafikens planer

De fem nordliga länen är oroliga över förslag till förändrad nattågstrafik som innebär att ett nattåg till Norrland tas bort och att direkttågen till Göteborg försvinner helt. Landshövding Per-Ola Eriksson är kritisk till planerna.

Rikstrafiken har tagit fram ett förslag till förändringar av nattågstrafiken som ska presenteras för dess styrelse. Förslaget innebär en mycket kraftig nedskärning av den nuvarande nattågstrafiken.
Inför Rikstrafikens kommande beslut den 30 augusti 2010 finns idag ett förslag som innebär att två dubbelturer blir en, tågen från Göteborg försvinner och trafiken längs Norra stambanan leds över på den redan belastade Ostkustbanan. Effekten av detta blir att betydligt mer än hälften av trafiken försvinner. 

Företrädare för de fem nordliga länen vill därför med ett yttrande kommentera förslaget och lämna synpunkter på alternativa strategier.

– Vi anser att nattågstrafiken bör utvecklas, inte avvecklas, säger landshövding Per-Ola Eriksson och fortsätter:
– Vi anser att nattågstrafiken är mycket viktig för hela Norrland och landet i övrigt och att den kan utvecklas ytterligare till ett komplement till övrig dagtågstrafik och skapa goda förbindelser över natt mellan de flesta av landets alla regioner. Vi anser att staten ska utveckla nattågstrafiken till ett heltäckande trafiksystem som binder samman landets alla olika delar, från Malmö/Köpenhamn i söder till Kiruna/Narvik i norr.

– Vår uppfattning är att detta annars riskerar att bli ett experiment med en viktig basfunktion i det nationella transportsystemet som är viktig för tillgängligheten mellan och inom landets alla delar och för turismens fortsatta utveckling, säger landshövding Per-Ola Eriksson.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.