Insamling av björnspillning

25 AUG 2010
Skrivet av :

För att få en så bra uppfattning som möjligt om det verkliga antalet björnar i länet genomför Länsstyrelsen i samarbete med Svenska Jägarförbundet en björnspillningsinventering under hösten 2010. Insamlingen görs av frivilliga runt om i länet.

Tidigare år har Dalarna och de övriga norrlandslänen samlat björnspillning och nu är det alltså Norrbottens tur. Insamlingen pågår från den 21 augusti till och med 31 oktober.
Den bygger på att frivilliga – jägare, bärplockare, skogsbruksfolk, renskötare eller allmänt intresserade – samlar in björnspillning i speciella påsar och skickar portofritt till Länsstyrelsen. Ju mer desto bättre! Resultatet blir ett viktigt underlag för förvaltningen av björnstammen i länet.
Varför samlas björnspillning in?
Brunbjörnen är den vanligaste arten bland de stora rovdjuren och i Norrbottens län finns en stor del av den svenska stammen. Hittills har man bara kunnat uppskatta antalet björnar i länet bland annat genom de björnobservationer som har gjorts. Sådana uppskattningar har visat på att det skulle finnas mellan 700 och 1000 björnar i länet. Eftersom björnen sover på vintern kan den inte inventeras genom spårning på snötäckt mark, som vi gör med järv, lo och varg.
Nu är insamlingen av björnspillning i Norrbotten igång och den pågår fram till 31 oktober 2010. Du skickar in ditt prov till Länsstyrelsen som registrerar proverna och därefter skickar dem vidare till DNA-analys. Välkommen att delta!
Allmänheten kan hämta insamlingsmaterial på 80 olika utlämningsställen (bensinstationer, affärer, privatpersoner och så vidare) runt om i länet. Insamlingspåsar har ocskå skickats till älglicensinnehavare och jaktlag, Sveaskogs och SCA:s lokalkontor, Länsstyrelsens naturbevakare, Svenska naturskyddsföreningen med flera.
Hur går det till?
Provtagning görs genom att en liten mängd spillning tas i en liten provpåse. Provet skickas portofritt till Länsstyrelsen. Detaljerade instruktioner finns i provtagningsmaterialet.
Provpåsar kan hämtas på följande ställen i Älvsbyns kommun: OK-Q8 i Älvsbyn, Ica Raketen, Vidsel, Nära Dej, Vistträsk, och hos Erland Häggström i Tvärån. Lokal samordnare Kurt Lundgren, Altervattnet, telefon: 070 640 05 08

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.