Älvsbyn närmaste större centralort i miljardprojektet

27 AUG 2010
Skrivet av :
Miljöminister Andreas Carlgren, c, (brun jacka) skålar för invigningen av vindkraftsparken på Dragaliden.

– Min roligaste dag som miljöminister var i april när jag fick ge klartecken för denna satsning.

Det sa Andreas Carlgren, c, när han invigde ett av världens största påbörjade industriprojekt, den stora vindkraftsparken i Markbygden utanför Piteå med 1 101 vindkraftverk.

Då kan Älvsbyn bli något av en centralort. Samtidigt öppnas en miljardmarknad runt husknuten för företagen i kommunen.

Projektet är kostnadsberäknat till nära 70 miljarder svenska kronor.

Här är bara några exempel på arbeten som ska utföras:

• 60 mil nya vägar ska anläggas.

• Över en miljon kubikmeter betong behövs till fundamenten för vindkraftstornen. Det årliga behovet beräknas under byggtiden till 80 000 kubikmeter. Mer än vad någon enskild betongfabrik i regionen klarar av att leverera.

• Tornen ska utrustas med stegar – totalt handlar det om elva mil stegar i de 1 101 vindkraftverken.

Någon måste också utföra alla de transporter som dagligen måste utföras. Det handlar om enroma volymer.

Detta plus mycket annat kan alltså komma lokala och regionala företag till del.

Bygget pågår för fullt utanför Koler. Älvsbyn är den centralort som ligger närmast.

Tolv vindkraftverk har uppförts i den första pilotparken på en höjd som kallas Dragaliden. Bland annat verk av modellen E-82 där tornet mäter 138 meter i höjd och rotorbladen 82 meter. De högsta som någonsin rests på svensk mark.

Ytterligare 1 089 ska byggas fram till 2021 i det som ska bli Europas största vindkraftspark.

Den beräknade elproduktionen, när parken är fullt utbyggd, är tio till tolv terawatttimmar per år. Det motsvarar hushållsström till två miljoner villor.

Ytterligare en mindre park ska uppföras på Storblåliden innan det gigantiska projektet drar igång på allvar.

– Vi kommer både att bygga och finansiera hela den stora parken i tre etapper, berättar Wolfgang Kropp, vd för Svevind som tillsammans med den tyska vindturbintillverkaren ENERCON bildat Markbygden Vind AB.

Den första omfattar 305 vindkraftverk och Markbygden Vind hoppas kunna sätta spaden i jorden 2013.

– Då kommer vi att bygga 3-4 vindkraftverk i veckan i nio år, sade Thomas Abrahmansson, vd för ENERCONS fabrik för ståltorn i Kockums tidigare industrilokaler i Malmö.

I samband med invigningen av vindkraftsparken på Dragaliden underteckande Enercon, Svevind, Piteå hamn och Piteå kommun på fredagseftermiddagen ett Memorandum of understanding, MOU. Signerandet gjordes under överinseende av invigningstalaren och svenske miljöministern Andreas Carlgren, c, (se separat utskick/bilaga).

Syftet med avsiktsförklaringen är att kommunen tillsammans med ENERCON ska skapa förutsättningar för etablerande av en betongtornfabrik för vindkraftstorn i närheten av Piteås djuphamn.

Samarbetet gäller bland annat översyn av tillstånd som bygglov och miljöprövning samt att säkerställa behov av nödvändig infrastruktur.

En tornfabrik skulle ge 150 nya jobb. Redan i dag har ENERCON 77 anställda i Piteåregionen för installation, underhåll och service. Behovet av personal väntas stiga till runt 400 anställda när hela parken på 1 101 verk är byggd.

Men bygget av vindkraftsparken är också en angelägenhet för Älvsbyn. De tio torn som rests under sommaren har krävt en hel del arbetskraft.

Många av dem har valt att övernatta i Älvsbyn och pendla till Koler.

När bygget av den stora parken skjuter fart ökar också behovet av underentreprenörer och leverantörer liksom arbetskraft. Då är Älvsbyn närmaste större centralorten fyra mil från Koler. Till Piteå är det drygt sex mil.

Det öppnar dörrar för företagen i Älvsbyn.
TEXT OCH FOTO: TONY BERGLUND

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.