Lyft för forskningen i Norrbotten

16 JUL 2010
Skrivet av :


Forskarskola, Kliniskt Forskningscentrum och Forskarstöd. Det är tre frukter av de vetenskapliga satsningar som Norrbottens läns landsting, NLL, gör inom hälso- och sjukvården.
– Det händer mycket men än finns en hel del kvar att göra, säger Karin Zingmark, forskningsledare (bilden).

Zingmark ser fram mot den nya forskningsstrategin som ska antas till hösten.
– Den anger formerna för den framtida forskningen och är viktig för att få ett lyft i hela verksamheten. Vi behöver också få in forsknings- och utvecklingsfrågor som en punkt i alla ledningssystem plus tydliga forskningsbokslut.

Samarbete som ger förutsättningar
I samarbete med Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands landsting och Umeå Universitet planerar NLL för en regional forskningsplattform med ett Kliniskt Forskningscentrum som kopplas till Sunderby sjukhus. Liknade Kliniska Forskningscentra startas i Sundsvall och Östersund med Norrlands universitetssjukhus i Umeå som spindeln i nätet.
– Eftersom samverkan är en stor hjärtefråga känns det här fantastiskt roligt. Genom samarbetet kan vi exempelvis tillsammans utföra studier på stora patient- och befolkningsunderlag.

40 sökande på åtta platser
Nyligen startades en Forskarskola i samverkan med Luleå Tekniska Universitet (för yrkesgrupper som sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter), den första i landet där universitet och landsting samarbetar med patientnära forskning inom området hälsovetenskap.
Hela 40 personer sökte till de åtta doktorandtjänsterna som finansieras solidariskt av NLL och LTU.
– Det visar på ett stort intresse, betonar Zingmark.
Upplägget av forskarstudierna är också lite speciellt. Doktoranderna från landstinget ska under studietiden arbeta 80 procent med forskning och resterande tid på klinik.
– Då får vi en naturlig återkoppling direkt till verksamheten.

Fem docenter
Inom en, förhoppningsvis, snar framtid kan ett kliniskt forskningscentrum dockas samman med Campus i Sunderbyn.
– Det är mest praktiskt och nästan en självklarhet för att kunna bedriva en god, klinisk forskning för patienternas bästa. Vi ska bli en attraktiv region som skapar förutsättningar för läkare och andra yrkesgrupper att verka och forska här. Det gagnar alla medborgare i Norrbotten, säger Zingmark och påminner om att den satsning på forskning som landstinget gjort, som en del i planeringen av den regionaliserade läkarutbildningen, redan gett goda resultat.
Forskarstöd ges till läkare i en trestegsraket; till den som har en idé men som inte är doktorand, doktorandstöd och till den som disputerat och vill kvalificera sig till lektor eller docent.
– Vi har ett ökat antal doktorander och disputerade och fem docenter. Fler är på gång.

Karriärmöjligheter
Utöver Kliniskt Forskningscentrum och Forskarskolan finns även centrumbildningen EIC (E-health innovation centre) där landsting, kommuner, universitetet och näringslivet samverkar liksom Winternet med inriktning mot idrottsskador.
– Vi ska bli ett landsting med ett akademiskt klimat där det är möjligt att gå från student till professor. Det är också viktigt att vi tar fram en karriärutvecklingsplan för de som disputerat, tycker Zingmark.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.