Klass 3-varning för höga flöden i Älvsbyn under helgen

11 MAJ 2018
Skrivet av :

SMHI varnar för höga flöden i detta område.

SMHI utfärdar en klass 3-varning för höga flöden i Norrbottens Kustland mellan Råneå och Byske. Speciellt i området Älvsbyn/Boden. Piteälven fortsätter att stiga i rask takt. Likaså biflöden som Korsträskbäcken och Vistån. Även Alterälven är på väg att svämma över sina bräddar.

Det varma vädret som omfattar hela Norrbotten sätter även fart på snösmältningen i inlandet och fjällen. Därför valde SMHI på fredagen att gå ut med en klass 3-varning för höga flöden främst runt Älvsbyn och Boden.

Läs mer här!

Definition för Varning klass 3 extremt höga flöden:

Extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem. Klass 3 är den allvarligaste varningsklassen för höga flöden.

Om Skribenten
Tony är en frilansande journalist med näsa för nyheter. Obotlig tidsoptimist med tusen kreativa idéer. Positiv till det allra mesta. Står för och för vidare de journalistiska värderingarna till gruppen. En av grundarna till sidan.