Stor enkät om framtidens boende

30 APR 2021 Skrivet av :
Älvsbyns kommun befinner sig liksom stora delar av Norrbotten i en expansiv fas med stora investeringar inom näringslivet. De stora satsningarna väntas ge effekt på inflyttningen till kommunen och därmed också på behovet av bostäder. För att ge kommuninvånarna möjlighet att vara...
Fortsätt läsa