Kommunen tar krafttag efter granskningar

19 MAR 2021 Skrivet av :
Älvsbyns kommun har initierat en rad genomlysningar utifrån det som framkommit av att kommunrevisionens och Piteå-Tidningens granskningar den senaste tiden. Vi har sett att det finns anledning att se över våra rutiner och riktlinjer kring ett flertal områden. Vi behöver få till...
Fortsätt läsa