Flera informationsskyltar i Byn

03 DEC 2020 Skrivet av :
Under 2019 monterades två digitala infartskärmar vid väg 94 i Älvsbyn, en skylt från Norraby-hållet och en från Kanis-hållet. Nu har antalet digitala skärmar utökats med två skärmar till som nyligen monterades utanför Forum i Älvsbyn. På infartsskärmarna visas välkomstinformation...
Fortsätt läsa