Många projekt för Älvsbyns Energi

17 JUL 2018 Skrivet av :
Det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet förnyas och utökas, gator renoveras och anpassas, industritomter byggs, gång- och cykelvägar anläggs, ny reservvattentäkt är klar och återvinningsstationen förbättras. – Vi gör investeringar på 40 miljoner kronor under två år,...
Fortsätt läsa