Vi önskar fortlöpande få in bilder, texter och tips på vad som händer i just din förening! Sådant material publicerar vi på startsidan i mån av tid. Här kommer med tiden aktuella händelser i Älvsbyns föreningsliv att publiceras. Vår vision är att utveckla sidan och hoppas på ett bra samarbetemed tiden, kanske genom föreningsalliansen FÄk som vi beskriver nedan.

Förenade Älvsbykrafter, FÄk är en ideell föreningsallians bestående av föreningar i Älvsbyn.

Visionen är att sammanföra – när fler går samman kan det skapa nya förutsättningar (exempelvis underlätta hanteringen av ekonomi), synliggöra – ju fler föreningar desto mer syns man tillsammans, och frigöra – när man samnyttjar resurser kan passionen för föreningens syfte frigöras. Fäk drivs som ett projekt inom Spira Fyrkanten och omfattar två år.

Medlemskap

Alla föreningar som vill delta i detta samarbete är välkomna! Medlemsavgiften är 100 kr/år och förening. Vid frågor, ring eller maila Anders Lindh
070-659 60 89,  anders@alhb.se