Information om corona viruset

04 JUN 2020
Skrivet av :

UPPDATERAD SENAST 2020-06-04 kl. 14:00

Sverige
Totalt har 4 562 personer avlidit, 41 883 personer bekräftats smittade,  2 143 är intensivvårdade enligt Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering.


Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Enligt Folkhälsomyndigheten är risken för att upptäcka fall av coronasmitta i Sverige mycket hög.
Smittorisken är mycket hög.

Myndighetsmeddelande:
För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt.
Det görs genom att:

– du stannar hemma om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.

– du gör inga besök på äldreboenden eller sjukhus som absolut inte kan undvikas. Låt bli sådana besök helt om du känner dig sjuk.

– du tvättar händerna med tvål och varmt vatten ofta.

Frågor och information om ställs till:

Vid frågor, gå till www.krisinformation.se, där finns myndigheternas samlade och bekräftade information.

Här nedan hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Sök information här:

Krisinformation

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten Frågor och svar

Utrikesdepartementet 

Sveriges kommuner och regioner

Region Norrbotten

Eget ansvar vid kris – Länsstyrelsen Norrbotten

Älvsbyns Kommun 

Älvsby församling

Har du symtom och är sjuk

1177


2020-03-12 Regeringen
Förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.


2020-04-05 Kung Carl XVI Gustaf: Vi måste ställa in oss på att stanna hemma

Covid-19 har Sverige och världen i sitt grepp och nu måste vi agera ansvarsfullt och osjälviskt.
Det är en skyldighet vi alla har vårt land.
Det säger Sveriges kung Carl XVI Gustaf i en tv-hälsning till det svenska folket.

Länk till SVT


2020-04-01 Håll avstånd och ta personligt ansvar

PUBLICERAT 01 APRIL 2020

För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.

Syftet med de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten nu publicerar är att motverka spridningen av covid-19 och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället, riskgrupper och äldre.
Dessa allmänna råd är generella rekommendationer om hur smittskyddslagen kan tillämpas, och beskriver hur man kan göra för att undvika smittspridning.

– Var och en i Sverige har ett ansvar för att förhindra spridning. De nya allmänna råden innebär att man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar. Det är också viktigt att människor håller avstånd till varandra på exempelvis idrottsplatser, gym, köpcentrum, i kollektivtrafiken med mera, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.

• Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.
• Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus och begränsa antalet åskådare. Om det är möjligt att anordna träningar och träningsmatcher utan att riskera sprida smitta kan aktiviteterna hållas, om inte bör de ställas in.
• Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.
• Arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor om det är möjligt.
• I kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör antalet resenärer begränsas, och antalet turer anpassas så att trängsel kan undvikas.

Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel.
Är man över 70 bör man också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd har den 31 december 2020 som slutdatum. De kan upphävas före slutdatum, eller förlängas, om det behövs.


2020-03-31 Nu skärper regeringen regelverket ytterligare.
Regeringen inför fler restriktioner med syftet är att hindra smittspridningen.
– Vid regeringssammanträdet i går beslutade vi om ett besöksförbud på landets samtliga äldreboenden, säger vice statsminister Isabella Lövin (MP).
– Regeringen har sedan tidigare lämnat en skarp rekommendation mot att besöka äldreboenden och flera kommuner har infört besöksförbud.
Regeringen ser ett behov av enhetlighet.

Stefan Löfven (S), uppmanade svenska folket att ta sitt ansvar för att göra vad man kan för att inte bidra till smittspridning.
– Med stor sannolikhet kommer läget att förvärras innan det blir bättre.
De kommande veckorna blir avgörande, sa statsministern.


2020-03-27 kl.19:52 Förbud mot sammankomster över 50 personer – detta gäller
Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat att sammankomster med över 50 deltagare förbjuds från och med söndag för att minsta smittspridningen av coronaviruset.

Förbudet gäller formellt allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som riktar sig till allmänheten.
Dessa omfattas av ordningslagen. De evenemang som redan fått tillstånd får anordnas, men inte med fler än 50 deltagare.

Till offentliga tillställningar hör tävlingar, däribland sport och idrott, danstillställningar, tivolinöjen, marknader och mässor.

Allmänna sammankomster innebär demonstrationer, föreläsningar eller föredrag, religiösa sammankomster så som gudstjänster, bio, teaterföreställningar, konserter och andra samlingar där mötesfriheten utövas.


Diverse uppdateringar:

Johns Hopkins – Statestik – Hela världen HÄR !


2020-04-23 kl.09:00 Regeringen vidtar åtgärder inom spelmarknaden

Regeringen vidtar åtgärder för att minska riskerna på spelmarknaden till följd av utbrottet av covid-19

Inom kort remitteras ett förslag om en tillfällig förordning om spelansvarsåtgärder som innebär restriktioner för spelandet.
Regeringen kommer i dag även ge Spelinspektionen i uppdrag att stärka tillsynen mot olicensierade bolag och vidta konsumentskyddande åtgärder på spelområdet med anledning av det nya coronaviruset.

Den rådande situationen påverkar hela samhället, så även spelmarknaden.
Tillgången till vadhållningsobjekt har gått ner kraftigt.
Samtidigt visar statistik från Skatteverket att flera av de större bolagen som profilerat sig särskilt på kasinospel online, en av de mest riskfyllda spelformerna för spelarna, går starkt framåt i Sverige just nu.
– Vi ser en utveckling just nu med ökad risk för arbetslöshet, sjukskrivningar och ekonomisk osäkerhet, i kombination med nedgång i vadhållningen.
Den mixen av omständigheter skapar stora risker på spelområdet.
Regeringen behöver agera snabbt för att skydda svenska konsumenter, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Det förordningsförslag som inom kort går ut på remiss t.o.m. den 7 maj innehåller förslag om att gränsen för insättningar till ett spelkonto får vara högst 5 000 kronor per vecka och att motsvarande förlustgräns ska gälla vid spel på värdeautomater,
det ska vara obligatoriskt för spelarna att ange gränser för speltiden vid spel på kasinospel online och värdeautomater, och bonuserbjudanden får uppgå till högst 100 kronor.
Den tillfälliga förordningen föreslås träda ikraft den 1 juni och upphöra att gälla vid utgången av år 2020.

I uppdraget till Spelinspektionen, som ska redovisas månadsvis t.o.m. den 1 september i år, ingår bland annat att rapportera om utvecklingen på spelmarknaden,
vidta åtgärder för att väsentligt öka kunskapen hos allmänheten om möjligheten att stänga av sig från spel genom spelpaus.se,
stärka tillsynen mot aktörer som tillhandahåller olagligt spel genom att redovisa vidtagna tillsynsåtgärder och effekten av dessa, samt vilka ytterligare verktyg som myndigheten behöver för att hindra olicensierat spel från att riktas online mot den svenska marknaden, och föreslå åtgärder för att stärka skyddet för konsumenter som satt gränser för sitt spelande.

Källa: Pressmeddelande från Finansdepartementet


2020-04-20 Kl.14:40 Vi får oroande rapporter om utelivet säger statsepidemiolog Anders Tegnell
På måndagen 20/4 rapporterades 40 nya dödsfall i covid-19 i Sverige – totalt har 1 580 personer nu avlidit. Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell är kurvorna i landet fortsatt flacka, men han inskärper vikten av att fortsätta följa regler och riktlinjer för hålla talen nere.
– Vi börjar få en del oroande rapporterar från runt om i landet att utelivet börjat bli trångt igen, säger han vid dagens pressträff.

Hittills har 14 777 smittfall bekräftats. 1 133 personer har intensivvårdats för covid-19.
Gällande eftersläpningen i dödstalet säger Tegnell att den inte är lika stor längre, och att Sverige nu har strax under 60 dödsfall per dag.
De flesta fallen rapporteras fortfarande i Stockholmsregionen. Västra Götaland och Skåne ligger även de på en flack kurva, men på en lägre nivå än huvudstaden.

”Mycket folk i utelivet”
Tegnell trycker hårt på vikten av att man fortsätter följa de rådande riktlinjerna om handhygien och social distansering.
– Det är viktigt att komma ihåg att kurvorna är beroende av att alla följer råden, säger han.
Han nämner också att Folkhälsomyndigheten får in ”oroande rapporter” om ökad trängsel i utelivet.
– Vi försöker få mer objektiva data. Telia tittar nu på hur mobiler rör sig i de större städerna. Men vi får rätt många mejl från olika personer som tycker det blivit mycket folk i utelivet, särskilt i Stockholm, säger han.

Ojämn belastning
Socialstyrelsen uppger att trycket på sjukvården fortfarande är högt, även om kurvorna ser stabila ut.
– Vården kommer att förbli hårt belastad under flera veckor framöver, säger Thomas Lindén, avdelningschef för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården.
Enligt Lindén är belastningen inte jämnt fördelad över landet, så att den kapacitet som finns kanske inte finns där behovet är som störst.

”Flockimmunitet i maj trolig”
I en intervju med SVT Nyheter tillfrågas Anders Tegnell om matematikprofessorn Tom Brittons prognos att Stockholm kan uppnå flockimmunitet i maj.
– Det är troligt. Det är en väldigt duktig modellerare som gjort det, och vi har sett liknande resultat från andra grupper, säger han.
I veckan testar Folkhälsomyndigheten ett slumpmässigt urval människor i landet, för att se vilka som bär på viruset och vilka som har antikroppar.
När kan det bli aktuellt för gemene man att testa sig?
– Det ligger nog rätt långt fram i tiden, att man får bra tester som för individen kan ge ett trovärdigt resultat. Ett antal veckor till, verkar det som, säger Tegnell.


2020-04-12 kl. 00:05 Krogträngsel i Stockholm

Många krogar och uteserveringar i Stockholm har alldeles för mycket trängsel.
Stockholms stad har den senaste veckan gjort ett 90-tal inspektioner och 16 restauranger får anmärkningar.
Inspektionerna fortsätter under hela påskhelgen. Både krogarna och gästerna har ett ansvar.


2020-04-08 Överbefälhavarens utgav dagorder

Överbefälhavaren Micael Bydén gav ut en dagorder onsdagen den 8/4 till all sin personal.
Överbefälhavarens dagorder är ett sätt för ÖB att kommunicera med sin personal.
En dagorder kan innehålla direkt order eller uppmaningar för en särskild verksamhet eller situation.
– Jag är oerhört imponerad över vad vi gemensamt har åstadkommit på den här korta tiden.
Men kraften är ju sprungen ur en mycket allvarlig situation.
Vårdplatserna här kan komma att bli skillnaden mellan liv och död för många människor, säger Micael Bydén.
overbefalhavarens-dagorder-8-april-2020


2020-03-31 kl. 14:59 Betydande mängd desinformation och vilseledning i och utanför Sverige rörande covid-19

Mikael Tofvesson, chef för enheten för informationspåverkan på MSB.
På dagens pressträff lyfte MSB frågor som rör informationspåverkan och vikten av att ta del av bekräftad information.
– Det förekommer en betydande mängd desinformation och vilseledning i och utanför Sverige rörande hanteringen av covid-19, säger Mikael Tofvesson på MSB.

MSB får många frågor från allmänhet och journalister om desinformation, ryktesspridning och propaganda.
MSB och övriga myndigheters huvudfokus för att möta detta problem är att informera om det rådande läget och vad som görs i hanteringen av covid-19.

Exempel i vår omvärld är att Covid-19 är resultatet av och används som biologisk krigföring, att viruset är ofarligt och överdrivet av regeringar, och att Sverige inte gör något för att bekämpa problemen vi står inför, Mikael Tofvesson, chef för enheten för skydd mot informationspåverkan.

Han fortsätter:
– Det ska betonas att det ovannämnda inte handlar om den ryktesspridning och missuppfattningar som uppstår hos vår egen befolkning, utan vad främmande stater och liknande aktörer från utlandet bedriver för påverkan riktad mot Sverige.
Mitt råd är att ta del av bekräftad information från myndigheter som finns på krisinformation.se samt att man ska vara källkritisk.

Tofvesson förtydligar också att MSB i dagsläget inte ser att Sverige är ett huvudmål för informationspåverkan från främmande makt i dagsläget.

Vad gör MSB just nu?
Följer och analyserar hotaktörer och deras påverkansaktiviteter.
Identifierar sårbarheter avseende informationspåverkan i samhället:
Bland annat genom att bevaka orosfrågor hos befolkningen.
Oro och rädsla gör att man blir mindre källkritisk och här kan man bli utnyttjad av en angripare
Identifierar sårbarheter hos myndigheter som kan utnyttjas om man vill sprida desinformation och vilseledning.
Samverkar med andra myndigheter för att identifiera och kunna motverka påverkansaktiviteter.
MSB följer vad som sker internationellt och ser vad andra länder råkar ut för så att vi är beredda om detta skulle uppstå hos oss.


2020-03-31 kl.08.30 MSB jobbar vidare med nationellt informationsmaterial

Den 24 mars fick MSB det formella uppdraget från regeringen.
Nu är informationssatsningen i gång och de kommande veckorna förväntas 90 procent av befolkningen nås av informationen.
– Som komplement till satsningen, och för att försöka nå de andra tio procenten, så samarbetar vi bland annat med näringslivet, organisationer och föreningar, säger Teresa Palmquist, på MSB.

Regeringen har gett MSB i uppdrag att skyndsamt ta fram ett nationellt informationsmaterial till alla hushåll som ska hjälpa till att bromsa och plana ut smittspridningen av coronaviruset.
Den 24 mars fick MSB det formella uppdraget och satsningen genomförs tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.
Informationssatsningen är redan i gång, bland annat i sociala medier, radio och Spotify. Denna vecka kompletteras satsningen med information i ett stort antal medier i Sverige.

Information på 22 olika språk
Exempelvis finns aktuell information finns nu tillgänglig på 22 olika språk via krisinformation.se.
– Vi räknar med att nå 90 procent av befolkningen i Sverige de kommande veckorna.
Som komplement till satsningen, och för att försöka nå de andra tio procenten, så samarbetar vi bland annat med näringslivet, organisationer, enskilda individer och föreningar, säger Teresa Palmquist, ansvarig för informationssatsningen på MSB.
Hon fortsätter:
– Exempelvis samarbetar vi med trossamfund och föreningar som har fokus på pensionärer eller personer med en funktionsvariation.
Vi har exempelvis inlett ett samarbete med Myndigheten för trossamfund för att via de olika trossamfundens kanaler och kontaktytor nå ut med Sveriges myndigheters råd och rekommendationer.
Vi har också ett samarbete med Länsstyrelsen i Skåne som kommer att utveckla information på ett stort antal minoritetsspråk, även i rörliga medier.

Fem miljoner har nåtts av informationen
Informationssatsningen startade i mindre omfattning redan när uppdraget kom. Sedan starten har redan fem miljoner människor nåtts via sociala medier samt 600 000 personer i Stockholmsregionen via radiosändningar.
Kommunikationsmålen för satsningen är att människor ska känna till vad man själv kan göra för att bromsa smittspridningen.
Den ska också bidra till att människor aktivt och uthålligt vill medverka till att bromsa smittspridningen och begränsa dess samhällskonsekvenser.


2020-03-26 Symtom

Vid förkylning:
Snuva eller nästäppa
Ont i halsen
Hosta
Ibland mild feber

Vid pollenallergi:
Vattnig snuva och nästäppa
Du nyser mycket
Klåda i näsan
Röda, kliande ögon som rinner
Du känner dig trött

Vid Covid-19:
Feber
Torrhosta
Andningsbesvär
Snuva
Halsont
Huvudvärk
Värk i muskler och leder
Illamående

Källa: 1177


2020-03-25 Kl.13:00 Stärkt frivilligstöd till kommuner med coronaisolerade

MSB har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommit överens med organisationer inom civilsamhället att under coronapandemin stödja kommuner att hjälpa personer över 70 år, eller som tillhör en annan riskgrupp, med matinköp och upphämtning av mediciner. Målet är att erbjuda frivilligstöd till samtliga 290 kommuner.

Trycket på kommunerna har ökat när riskgrupper, däribland många äldre, behöver hjälp med matinköp och andra tjänster när de måste stanna hemma. Därför tar nu MSB ett helhetsgrepp om frivilligstöd till kommuner med coronaisolerade personer. Åtgärderna innebär i ett första steg att stärka de frivilliga resursgrupper (FRG) som finns i 155 kommuner i dag. Därför har MSB tecknat en överenskommelse med Sveriges Civilförsvarsförbund om samordningsansvar för FRG under krisen.
– Kommunerna behöver avlastning för att säkerställa att de äldre får hjälp med att stanna hemma. Våra frivilliga vill göra en insats och i organiserade former hjälpa till. Det är människor som dessutom har en bra utbildning för att agera i kriser, säger Georgios Kontorinis, ordförande i Sveriges Civilförsvarsförbund.

Tusentals ideellt engagerade
Som ett andra steg, för kommuner där FRG inte finns, har MSB och SKR bett Svenska Röda Korset, Svenska kyrkan, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen och Sveriges Stadsmissioner, ingå en avsiktsförklaring om samverkan. Den innebär en trygg lösning under en begränsad tid som snabbt kan komma på plats, där andra lösningar inte redan täcker behoven. Vissa kommuner har till exempel anställt människor som blivit friställda på grund av pandemin.
– Runt om i landet har vi tusentals ideellt engagerade inom våra organisationer. Vi ska nu också samordna våra frivilliga krafter för att kunna bistå ännu fler människor i utsatthet. Det här är ett sätt för civilsamhället att visa att Sverige drivs av goda krafter och att vi kan klara oss igenom den här utmaningen, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare vid Svenska Röda Korset.
– Här finns en möjlighet till samverkan för att klara oss igenom krisen. Frivilligorganisationerna och kommunerna kommer gemensamt kunna förstärka stödet till medborgare som behöver stöd och hjälp, säger Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner.

MSB bedömer att satsningen kommer att ge effekt på kommunernas att förmåga att klara av allvarliga påfrestningar, både på kort och lång sikt.
– Alla dessa ideella organisationer är en mycket viktig resurs och en kraftfull del i vår krisberedskap. När en kris som denna inträffar så måste vi alla vara solidariska och ta vårt ansvar, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

För att hjälpen i båda lösningarna ska vara trygg för de utsatta så måste de frivilliga vara lämpliga för uppgiften och försäkrade.

MSB Senaste nytt 


2020-03-23 kl.19:01 SVT – Därför ska du ringa morfar
Varför vill Folkhälsomyndigheten att äldre ska stanna hemma och vad kan andra göra för att minska känslan av isolering?

Länk till svt.se 


2020-03-22 kl.09:15 Stefan Löfven håller tal till nationen i SVT

På söndag innan Agenda sänds ett specialprogram av ”Tal till nationen” med statsminister Stefan Löfven (S) med anledning av den pågående coronapandemin som påverkat stora delar av samhället.
Det blir ett extrainsatt program som kommer att sändas klockan 21.15 i SVT2 och SVT Play.

Länk till SVT


2020-03-19 kl.15:08 Folkhälsomyndigheten Tänk över om resan verkligen är nödvändig

Med anledningen av spridningen av coronaviruset rekommenderar Folkhälsomyndigheten alla att tänka igenom om planerade helgresor eller andra resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra.
Den som är sjuk ska inte resa alls.

Det finns nu tydliga tecken på att covid-19 sprids i samhället, i synnerhet i storstadsregionerna.
Inför ledigheter och under påsken är det viktigt att tänka igenom sina resor.

– Stora helger brukar vara stora reshelger.
Vi vet av erfarenheter från inte minst Italien och Österrike vad semesterresor kan få för effekter på den geografiska spridningen i ett land, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att man ska tänka igenom om resan till exempelvis storstäderna, till fjällanläggningen eller till någon annan populär semesterort där många människor träffas på samma plats, är nödvändig att genomföra.


 

 

 

Om Skribenten
Sterling är fotografen som axlat papparollen i gänget. Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd. Tillsammans med Tony grundare av sidan.