Aktuellt Covid-19 läge

15 OKT 2021
Skrivet av :

Nu länkar vi till Region Norrbottens sida med

Information om coronaviruset


Nedanstående del av sidan uppdateras normalt under varje vecka.

Här finns det som har nyhetsvärde från uppdateringar från Riksdag, Regering, FHM, Länstyrelse, Region Norrbotten och Älvsbyns kommun.
…..

2021-10-13

Bokning för dos 3 öppnar idag

Alla som är 80 år eller äldre samt personer med hemtjänst erbjuds nu en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Det ska ha gått minst sex månader sedan dos 2.

Personer med hemsjukvård och de som bor på särskilt boende för äldre erbjuds vaccination av kommunens personal. Det går också att själv boka tid själv på vaccinationsmottagning, om man har vill och har möjlighet.

Om den bokade tiden infaller 9 november eller senare kan man passa på att få gratis vaccination mot säsongsinfluensa samtidigt med påfyllnadsdosen.

– Ta ett extra stick i armen och vaccinera dig mot influensa när du ändå besöker vaccinationslokalen. Då har du ett bra skydd mot vinterns sjukdomar, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare.

Alla som har tillgång till dator, surfplatta eller mobiltelefon och e-legitimation kan boka tid digitalt. Det är samma tider som erbjuds oavsett om man bokar digitalt eller via telefon. På webbplatsen 1177.se finns en sida för att boka vaccination.

Den som inte har möjlighet att boka tid digitalt kan boka på telefon 010-452 63 03 på svenska, engelska eller finska. Telefonbokningen är öppen måndag–fredag klockan 9–16.

En hälsodeklaration skickas hem med posten till alla som är 80 år eller äldre. Den ska fyllas i och tas med vid vaccinationstillfället.

Region Norrbotten
…..

2021-10-11

CoV 19 Norrbotten V 40

Region Norrbotten
…..

2021-10-07

Covid-19 påverkar primärvården i Pajala

Den stora lokala smittspridningen av covid-19 gör att anställda på Pajala hälsocentral är frånvarande på grund av egen sjukdom eller sjukdom i familjen. Nu gör Region Norrbotten omprioriteringar för att kunna ge den vård som behövs

I Korpilombolo, Junosuando, Tärendö, och Kitkiöjärvi kommer vården som ges på servicepunkter och filialer att begränsas.

– När det blir en stor smittspridning i ett litet samhälle får det stor påverkan för allt, även vården. Nu säkrar vi det akuta omhändertagandet och koncentrerar vården till hälsocentralen, vi omstrukturerar inom verksamheten för att kunna hantera nuläget säger Birgitta Engrund-Sohlberg, verksamhetschef på Pajala hälsocentral.

Hälsocentralens obs-platser kommer att minskas tillfälligt under en kort period. Alla patienter som behöver slutenvård kommer att få det, men några kan komma att transporteras till Gällivare sjukhus istället för att vårdas på hälsocentralen.

– Jag vill vara tydlig med att vi gör den här tillfälliga neddragningen enbart på grund av det ansträngda läget. Så snart vi har möjlighet kommer vi att öppna alla obs-platser igen.

Just nu kan hälsocentralen inte ta emot praktikanter från gymnasiets vård- och omsorgsprogram.

– Vi välkomnar praktikanterna tillbaka när situationen är lite mer stabil, de är viktiga för oss men just nu kan vi inte ta emot dem på ett bra sätt.

Rekommendationerna inom vården gäller fortfarande – besökare och patienter ska ha munskydd, max en medföljande per patient och bara om det är nödvändigt samt att alla besök av anhöriga måste stämmas av i förväg med personal.

– Hjälp oss genom att följa våra rekommendationer och att vaccinera dig, det gör stor skillnad.

Region Norrbotten
…..

2021-10-06

Modernas vaccin pausas för personer födda 1991 och senare

Den som är 30 år eller yngre och fått sin första vaccindos med Spikevax från Moderna kommer att få tiden för den andra vaccindosen avbokad. Anledningen är att Folkhälsomyndigheten idag meddelat att vaccinationer med Spikevax från Moderna pausas för personer som är födda 1991 eller senare.

De som får sin dos 2 avbokad får i dagsläget inget annat vaccin som ersättning. Just nu kan Region Norrbotten inte ge besked kring när vaccineringen för de berörda personerna kommer att kunna slutföras och vilket vaccin som kommer att erbjudas.

-Vi vet inte om vi kommer att kunna återuppta vaccineringen med Moderna eller om vi får byta till en annan vaccinsort. Vi måste ha tålamod och vänta på beslut från Folkhälsomyndigheten, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare.

Beslutet från Folkhälsomyndigheten väntas komma i början av december.

De som är under 30 år och ännu inte hunnit få sin första dos kommer inte att märka av pausen eftersom alla nyvaccinationer för åldersgruppen nu kommer att ske med vaccinet Comirnaty från Pfizer/Biontech.

De ändrade rekommendationerna görs av försiktighetsskäl efter signaler om en ökad risk för biverkningar som inflammation på hjärtmuskel eller hjärtsäck. Risken att drabbas av biverkningarna är mycket liten.

Region Norrbotten
…..

2021-10-05

Nu utökas Digitalen

Från och med 6 oktober är alla regiondrivna hälsocentraler anslutna till Digitalen, som är emöjlighet att kontakta vården digitalt. Det betyder att hälsocentralerna nu kan chatta med sina listade patienter när de söker vård.

– Det finns fördelar med att hälsocentralen kan ta emot de patienter som de känner sedan tidigare. Vi kan följa upp patienterna på ett bättre sätt, säger Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Du kan starta ditt ärende när som helst på dygnet. Medarbetarna är tillgängliga i chatten kl 8-21 på vardagar och kl 8-16 på helger. Oavsett när du startar ditt ärende kommer du att få ett sms när det är din tur.

Digitalen är en tjänst för norrbottningar där du kan söka vård digitalt. Du loggar in med e-legitimation och får beskriva vad du söker vård för. Sedan får du svara på några frågor och vid behov får du chatta med vårdpersonal. I chatten får du en medicinsk bedömning och råd och hjälp av exempelvis en sjuksköterska, läkare, fysioterapeut eller kurator.

För patienterna är några av fördelarna att man kan söka vård när man vill och oavsett var man är. Vården ser också stora vinster, till exempel att rätt patient får vård först.

– Eftersom att patienten beskriver sina besvär och svarar på automatiska frågor kan vi se till att patienten hamnar hos den person hos oss som har rätt kompetens. Vi kan också prioritera så att den som behöver vård mest får det först, precis som man gör på till exempel akutmottagningar, säger Pia Näsvall.

Att alla regiondrivna hälsocentraler är anslutna till Digitalen kan också göra det lättare för de som hellre vill ringa hälsocentralen.

– Om de som kan kontakta oss digitalt gör det minskar kön i telefon. Det blir faktiskt enklare för alla att komma i kontakt med oss.

Region Norrbotten
…..

2021-10-04

CoV 19 Norrbotten V 39

Region Norrbotten
…..

2021-10-01

Kommunen erbjuder möjlighet

I och med de tidigare coronarekommendationerna har kommunanställda kunnat arbeta hemifrån. Den 29 september slopades flertalet coronarestriktioner ute i samhället. En av dessa är just rekommendationen om distansarbete.

I och med att restriktionerna tas bort har kommunen valt att plocka fram nya riktlinjer. De nya bestämmelserna ger de anställda en möjlighet att kunna arbeta hemifrån upptill två dagar i veckan, i den mån det är möjligt.

Läs mer här

Älvsbyns kommun
…..

2021-09-28

COVID-19

Få den senaste informationen från Folkhälsomyndigheten om COVID-19

Folkhälsomyndigheten Sverige
…..

2021-09-28

Nu startar vaccination för 12-15 år

Från och med idag, 28 september, kan vaccinationstid bokas för unga mellan 12 och 15 år. Vårdnadshavare bokar för tolvåringarna, de som är 13 år och äldre bokar själva. Bokningen sker via 1177.se eller genom att ringa telefonbokningen.

– Många barn och föräldrar har uttryckt en oro för att smittas med covid-19, till exempel i skolan. Med dem i åtanke är vi glada att bokningen nu kan öppna, säger Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinationssamordnare i Norrbotten.

Vaccineringen startar 11 oktober och dos 1 kommer främst att ges under vecka 41-42. Vaccinationstiderna kommer att koncentreras till helger och kvällar för att inte krocka med skola och vårdnadshavares arbete.

Alla unga i Norrbotten som är 12-15 år kommer att få brev hem med hälsodeklaration och en samtyckesblankett som båda vårdnadshavare ska underteckna. För att vaccinera sig måste man ha fyllt 12 år, det räcker inte med att fylla senare i år.

Om vårdnadshavarna inte är överens om att vaccination ska ske kommer barnets egen vilja att avgöra för de barn som är 13 år eller äldre.

– Vi hoppas så klart att alla föräldrar tycker att vaccination är något bra, men om så inte är fallet väger barnets vilja tungt när de är tonåringar.

Regeringen
…..

2021-09-27

CoV 19 Norrbotten V 38

Region Norrbotten
…..

2021-09-23

Pressträff om covid-19

23 september 2021

Länk

Folkhälsomyndigheten Sverige
…..

2021-09-23

Avveckling av restriktioner Länk

Digital Pressträff

Torsdagen den 23 september kl.
Socialminister Lena Hallengren och kultur- och demokratiminister Amanda Lind in till en pressträff med anledning av regeringens plan för avveckling av restriktioner.
Vid pressträffen medverkar även Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Regeringen
…..

2021-09-22 kl.10:55

Nu är journalsystemet igång igen

Vid halv elva på förmiddagen började Region Norrbottens journalsystem att fungera igen.

– Vi har felsökt och kunde sedan starta om journalsystemet. Nu kommer vi att undersöka vad vi ska göra för att minimera risken att det händer igen, säger Unto Järvirova, chef Division Regionstöd.

Eftersom journalsystemet är igång kan alla besök under eftermiddagen genomföras som planerat. Den lista som tidigare varit publicerad på norrbotten.se gäller inte längre.

Alla patienter vars besök har blivit inställda kommer att kontaktas personligen för att få en ny tid

Region Norrbotten
…..

2021-09-22

Driftstopp orsakar omfattande störning i vården

Region Norrbotten har drabbats av en driftstopp i journalsystemet VAS. Just nu kan vårdpersonal varken se eller registrera uppgifter i patienternas journaler. De flesta planerade operationer och alla besök i tandvården ställs in under förmiddagen, men besök på hälsocentralerna och vissa mottagningar kommer att kunna genomföras.

Vården har gått över till manuella rutiner och det pågår en omfattande felsökning för att komma till rätta med driftstoppet.

Akutmottagningarna tar fortfarande emot akuta patienter och ambulansverksamheten fungerar som vanligt. De flesta planerade operationer ställs in under förmiddagen.

– Patienter som behöver akut vård kommer att få den vård de behöver. Men den planerade vården ställs delvis in eftersom vi inte har tillgång till patienternas journaler, säger Ulf Bergman, chef Division Nära.

Patienter som har ett besök planerat på sin hälsocentral ska komma på besöket, om man inte blir personligt kontaktad av vården. Inom tandvården ställs de planerade besöken in under förmiddagen. Norrbottningar som är i behov av vård uppmanas att söka vård som vanligt genom Digitalen eller att ringa 1177. Alla patienter vars besök inte kan genomföras kommer att kontaktas för att få en ny tid. Norrbotten.se kommer att uppdateras med en detaljerad lista över vilka besök som kan genomföras och vilka som ställs in.

Exakt vad driftstörningen beror på är i nuläget okänt. En omfattande felsökning pågår, men just nu finns ingen prognos för när felet kan vara löst.

– Vi hade en driftstörning förra veckan och undersöker om dagens driftstopp i journalsystemet har koppling till det, säger Unto Järvirova, chef Division Regionstöd.

Driftstörningen gör också att patienter inte kan komma åt hela sin journal via 1177.se.

Region Norrbotten
…..

2021-09-20

CoV 19 Norrbotten V37

Region Norrbotten
…..

2021-09-20

Vattenläcka på Sunderby sjukhus

Strax före kl. 22 på söndagskväll fick Region Norrbotten information att det trängt in vatten på plan 1 på Sunderby sjukhus. Räddningstjänst och Regionens fastighetsjour jobbar med att pumpa ut vattnet, som har börjat att sjunka undan. Sjukhusledningen arbetar just nu med att se över sjukhusets vitala funktioner och ser i nuläget inga hot mot dessa.

Region Norrbotten
…..

2021-09-13

CoV 19 Norrbotten V36

Region Norrbotten
…..

2021-09-12

Vaccin återfunnet

Vid inbrottet i vaccinationslokalen Lombia ishall i Kiruna natten mot lördagen försvann två förpackningar covid-19-vaccin. Det rörde sig om vaccin där bäst före-datum gått ut, vilket i sin tur dels beror på att efterfrågan minskat kraftigt, dels på att förhållandevis många patienter avbokat sina vaccinationstider.

Polisen återfann den ena förpackningen inne i lokalen igår och har nu återfunnit den andra. Merparten av ampullerna har återfunnits sönderslagna.

Bedömningen är fortsatt att vaccinationerna kan ske enligt plan på tisdag.

Region Norrbotten
…..

2021-09-11

Inbrott i vaccinationslokalen i Kiruna

Under lördagsmorgonen upptäcktes att det har varit ett inbrott i vaccinationslokalen i Lombia ishall, Kiruna.

Vid en första överblick verkar inget av vikt verkar vara stulet och inga personuppgifter fanns i lokalen, men skadegörelse har förekommit.  Händelsen är polisanmäld.

– Vi bedömer att vaccinationer kan ske som planerat på tisdag, säger Lena Norén, verksamhetschef Kiruna hälsocentral.

Region Norrbotten
…..

2021-09-06

Pressträff med Lena Hallengren, Amanda Lind och Johan Carlson

Länk

Regeringen
…..

2021-09-06

CoV 19 Norrbotten V35

Region Norrbotten
…..

2021-09-03

Extra dos vaccin till personer med nedsatt immunförsvar

En extra dos vaccin mot covid-19 rekommenderas till personer med ett allvarligt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling av en sjukdom. Ungefär 1500 norrbottningar kommer att bli kontaktade av vården för att sedan boka vaccinering själva via telefon.

– För de som på grund av sjukdom eller pågående behandling har nedsatt immunförsvar blir inte skyddet med vaccination lika effektivt. Därför är det viktigt att dessa får en möjlighet till en extra dos vaccin mot covid-19, säger Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinationssamordnare.

Patientgrupper med kraftigt nedsatt immunförsvar kan från och med 1 september 2021 erbjudas en extra dos vaccin mot covid-19 efter en individuell bedömning av behandlande läkare. Rekommendationen gäller personer som är 18 år och äldre.

– De allra flesta av de som behöver en extra dos vaccin kommer att kontaktas av behandlande mottagning eller läkare inom ett par veckor och kan sedan själva boka tid för vaccination via telefon, säger Pia Näsvall.

Region Norrbotten
…..

2021-09-03

Aktuella patientgrupper för extra dos

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med specialister inom området tagit fram ett förslag till patientgrupper som kan vara aktuella för en extra dos vaccin:

  • Genomgången organtransplantation med pågående medicinering med immunnedsättande läkemedel, oavsett tid efter transplantation.
  • Genomgången stamcellstransplantation med stamceller från en donator de senaste 3 åren, eller med en pågående graft versus host- sjukdom (GvH, en transplantat- mot värden- reaktion) som kräver immunhämmande behandling.
  • Patienter med ett kraftigt nedsatt immunförsvar som genomgått CAR T-cells behandling (en typ av cancerbehandling).
  • Primär allvarlig immundefekt.
  • Aktuell eller nyligen genomgången immunnedsättande behandling för en cancersjukdom, med kvarvarande allvarlig påverkan på immunförsvaret.
  • Aktuell pågående behandling som nedsätter immunsvaret kraftigt, t.ex. vid autoimmuna sjukdomar.
  • Patienter som genomgår dialysbehandling och patienter med kronisk njursjukdom stadium 5.
  • Avancerad hiv.
  • Individer som utifrån patientansvarig specialistläkare bedöms ha en allvarlig påverkan på immunförsvaret och som inte omfattas ovan.

Läs mer om covid-19 och vaccination på 1177.se

Region Norrbotten
…..

2021-08-30

CoV 19 Norrbotten V34

Region Norrbotten
…..

2021-08-20

Äldre norrbottningar är färdigvaccinerade

Norrbottningar över 60 års ålder är så gott som färdigvaccinerade. Nu handlar det om att så många som möjligt i yngre åldrar snabbt ska boka sin första vaccindos. Den andra dosen kan dessutom komma att ges snabbare med bättre tillgång till vaccin.

– Den stora massvaccineringen närmar sig slutet så det är nu man ska passa på att boka vaccinering. Att ha bra skydd mot covid-19 inför hösten är viktigt, särskilt med tanke på att det är den mer smittsamma deltavarianten av coronaviruset som tagit över, säger Pia Näsvall, hälso – och sjukvårdsdirektör och vaccinsamordnare.

Mer än 90 procent av alla över 60 år är fullvaccinerade i Norrbotten, något större andel än på riksnivå. Det återstår 25 200 norrbottningar mellan 18 och 59 år som ännu inte bokat sin första dos och 49 600 i den åldersgruppen som inte fått sin andra dos. Förra veckan hade 21 procent av 16 och 17-åringarna fått sin första dos.

– Vi ser också över möjligheten att själv kunna boka sin andra dos digitalt. Det gör det enklare för studenter och andra som fått sin första dos i annan region och nu flyttar upp till Norrbotten, säger Pia Näsvall.

Det skiljer sig åt en del vad gäller vaccintäckning mellan kommunerna i Norrbottens främst bland yngre personer. Bokningsläget är allmänt bättre så uppmaningen är att boka sin vaccintid snarast möjligt för den som väntat med det.

Region Norrbotten
…..

2021-08-16

Stadsministerns Pressträff om Corona

Källa: Regeringskansliet You Tube kanal

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.