Höjer portot med 2 kronor

Post Nord har fått tillåtelse av regeringen att höja portot för ett normalbrev med två kronor till årsskiftet.

Antalet förstaklassbrev som skickas med Postnord har mer än halverats sedan år 2000 och fortsätter att minska.

Vid årsskiftet höjs portot till 9 kronor, en höjning med 29 procent.

Motsvarande porto i Norge kostar 13 norska kronor och i Finland 1,40 euro.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.