Pensionärer glömmer att söka bostadstillägg

18 APR 2019
Skrivet av :

Enligt en undersökning går cirka 100 000 pensionärer i Sverige miste om bostadstillägg, vilket är ett komplement till den allmänna pensionen. Bostadstillägg är skattefritt för pensionärer och söks hos Pensionsmyndigheten. Summan man har rätt att få utbetalt styrs genom bostadskostnaden, sökarens inkomster och eventuella tillgångar. Preliminär uträkning går att göra enkelt på Pensionsmyndighetens hemsida.

www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer/ekonomiskt-stod/beraknabt

Om Skribenten
Robin är en flitiga medhjälpare.