Ny ventilation

23 FEB 2015
Skrivet av :

I slutet av förra veckan var det lite svårt att ta sig in i Kommunhuset under ett par timmar på torsdag och fredag.


Det är ny ventilation på väg in till fullmäktigesalen och de närmaste lokalerna i huset, varför man borrar upp hål i väggar och golv för att dra de nya ventilationsrören i lokalerna, arbetena pågår under ett par veckor framåt och kan under denna tid förorsaka både damm och buller i huset, samt kortare avstängningar vid behov, som i så fall meddelas på Kommunens hemsida.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.