Gudstjänstfirande med gemensamma nämnare

 

Samfundens helg, där bygdens olika trosrörelser gått samman på neutral mark för att gemensamt fira 200-årsjubileum bjöd under söndagen på ett Gudstjänstfirande, där själva predikan uteblev. I stället fick varje församling möjlighet att berätta sin historia, hur kapell och missionshus byggdes, hur församlingarna arbetar i dag och hur man ser på verksamheten framgent.

20130630_gudtj_051

Med en blandad skara från kommunens samtliga församlingar och några allmänna besökare kan man nog påstå att etapp två i Samfundens helg blev minst lika lyckad som inledningen i Lomtjärnsparken.

– Vi må ha lite olika historia, men vår gemensamma uppgift är och har genom alla tider varit att peka på den uppståndne Kristus, precis som apostlarna gjorde när allt begynde, hälsade Gunnar Marklund, EFS i Vistträsk.

Först ut med att dela med sig var Yvonne Nordqvist, Komminister i Älvsby Församling. Hon tog besökarna med på en resa från det att bönderna påbörjade bygget av Älvsby kyrka i början av 1800-talet och till vad Älvsby Församling står för idag, en öppen kyrka gentemot alla samfund som vill verka utåt mot ungdomar, kommun och församlingar i andra byar.

– Jag hoppas att detta kan komma att bli en återkommande tradition, där samfunden i Älvsbyn har en gemensam helg där man får träffas och ha trevligt, berättade Yvonne vid inledningen av helgen.

104 besökare hade samlats för att gemensamt fira Gudstjänst under Samfundens helg.

104 besökare hade samlats för att gemensamt fira Gudstjänst under Samfundens helg.

Och flera besökare vittnar om att även söndagens Gudstjänstfirande var en trevlig sammankomst.

– Det har varit kanon, bekräftade Bill Nilsson, Vistträsk fria församling.

Vistträsk fria församling, liksom Korskyrkan i Älvsbyn har sin historia i Baptiströrelsen som kom från Piteå.

Ivan Lundberg informerade för Korskyrkans räkning.

Ivan Lundberg informerade för Korskyrkans räkning.

Det var för 80 år sedan som Älvsbyn och sedan Vistträsk besöktes av två evangelister från Piteå, varpå två Ebenseserförsamlingar kom att bildas i kommunen. Den ena, Vistträsk, blev helt fristående från Piteå, därav namnet Vistträsk Fria Församling och den andra kom sedan med tiden att kallas för Korskyrkan. Ivan Lundberg representerade Korskyrkan och berättade hur de idag har en mångkulturell verksamhet med många av Älvsbyns invandrare med i församlingen.

Som ett bevis på detta fick Korskyrkans ungdomar medverka med sång under Gudstjänsten och dessa framfördes på engelska och det egna hemspråket Burundiska.

Ungdomarna från Korskyrkan medverkade med sång.

Ungdomarna från Korskyrkan medverkade med sång.

Även Vistträskören medverkade med sång och musik under ledning av Carina Berggren. Välkända strofer såsom Stor är din trofasthet och Det är härligt att leva stod på programmet.

Vistträskkören. Sett från vänster: Kerstin och Per Vikberg, Carina och Lennart Berggren, Fred Björk, Dick Öhman och Gunnel Björk.

Vistträskkören. Sett från vänster: Kerstin och Per Vikberg, Carina och Lennart Berggren, Fred Björk, Dick Öhman och Gunnel Björk.

Den Lutherska historiken framfördes av Gunnar Marklund som med en berättares skicklighet informerade besökarna om de årtal Älvsbyns olika Missionshus byggdes och hur de olika församlingarna bildades medan väckelsen hade sin framfart i bygden.

– Det var strax efter spanska sjukan och min far som var predikant på den tiden har berättat historien för mig vid flera tillfällen, berättade Gunnar som själv minns slutet av väckelsen på 60-talet.

När EFS var som störst i bygden fanns fem olika församlingar, av dem finns nu tre kvar, Älvsbyn, Vistträsk och Vidsel.

– Tillsammans är vi totalt cirka 130 medlemmar, informerade Gunnar.

Gunnar Marklund, EFS Vistträsk

Gunnar Marklund, EFS Vistträsk

Förutom den gemensamma tron på den uppståndne Kristus verkar de olika samfunden ha ytterligare två gemensamma nämnare, missions- och ungdomsarbete.

Missionsarbete ligger de flesta församlingar starkt om hjärtat. Vistträskförsamlingen bland annat har under årens lopp samarbetat med Trosgnistans mission i Bollnäs och under en längre period haft egna utsända missionärer i Kenya. Bill Nilsson berättade att de i dagsläget även aktivt arbetar med mission på hemmaplan, en inre mission som de har valt att kalla den, som riktar sig mot bygdens ungdomar.

– Ungdomarna är bygdens framtid, och för oss i Vistträsk är det en självklarhet att ha en anställd som arbetar mot hela kommunens ungdomar, hälsade Bill Nilsson, Vistträsk.

Bill Nilsson representerade Vistträsk Fria Församling

Bill Nilsson representerade Vistträsk Fria Församling

FOTO: Sterling Nilsson

 

 

Om Skribenten
Vår reporter Sara är en aktiv sexbarnsmamma som ger järnet med järnen i elden. Detta även om arbetet på Älvsby Församling tar upp en heltid. Så då kan man väl säga att det är fullt upp.