Kungörelse från Älvsbyns Kommun

19 NOV 2012
Skrivet av :

Ny teknisk utrustning behövs till Fluxens restaurang, drift-, resultat-, finans- och balansbudget 2013 samt plan 2014 och 2015, BD Pop AB – aktieägaravtal och bolagsordning, taxor och avgifter inom de kommunala verksamheterna och mycket annat debatteras och beslutas på kommunfullmäktige. Se hela ärendeföreteckningen nedan.

Om du har svårt att läsa texten nedanför, ladda ner som PDF

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.