Vinsten skrivs upp

21 SEP 2010
Skrivet av :
Vinsten för Älvsbyns kommunförvaltning ser ut att bli större än beräknat. I dag pekar siffrorna mot ett resultat på 14,4 miljoner kronor.

Tidigare prognoser har visat på ett överskott motsvarande 8,4 miljoner.

Orsaken till den positiva utvecklingen är främst högre skatte- och statsbidragsintäkter. Färska beräkningar av dessa intäkter har nyligen kommit kommunerna tillkänna.

Enligt uppgifter i Norrbottens-Kurirens nätupplaga ska kommunen använda det justerade årsresultatet till att lägga av pengar till pensionsutbetalningar.
Hur prognoserna ser ut för de kommunala bolagen har inte redovisats. Men resultatmässigt har det tidigare inte sett så bra ut. 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.