Vinsten skrivs upp

21 SEP 2010
Skrivet av :
Vinsten för Älvsbyns kommunförvaltning ser ut att bli större än beräknat. I dag pekar siffrorna mot ett resultat på 14,4 miljoner kronor.

Tidigare prognoser har visat på ett överskott motsvarande 8,4 miljoner.

Orsaken till den positiva utvecklingen är främst högre skatte- och statsbidragsintäkter. Färska beräkningar av dessa intäkter har nyligen kommit kommunerna tillkänna.

Enligt uppgifter i Norrbottens-Kurirens nätupplaga ska kommunen använda det justerade årsresultatet till att lägga av pengar till pensionsutbetalningar.
Hur prognoserna ser ut för de kommunala bolagen har inte redovisats. Men resultatmässigt har det tidigare inte sett så bra ut. 

Om Skribenten
Frida är en inspirerad tvåbarnsförälder som kan liknas vid en schweisisk armékniv; multifunktionell till max. Förutom idéer producerar hon annonser och artiklar. Brinner för (och med) byaanda och drömmer om världsfred.